Privacy

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

 

Disclaimer

 

Algemeen

De website www.kwiekingroningen.nl, ‘Kwiek’ wordt beheerd door Fijn Zorgen B.V., mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fijn Zorgen B.V.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Fijn Zorgen B.V. neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat Fijn Zorgen B.V. niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites

Op de website van Kwiek wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Kwiek gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Kwiek door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van hun websites, noch dat deze sites zijn verbonden met Kwiek. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico. De volgende ondernemingen en websites zijn aan Kwiek/Fijn Zorgen B.V. gelieerd: Fijn Holding B.V., Fijn Wonen B.V., www.Fijnwonen.nl.

Cookies

Wij verzamelen persoonsgegevens bij al onze activiteiten op internet en of via onze app’s. Wij verzamelen deze gegevens om onze websites en apps te laten functioneren en te verbeteren, om deze te laten aansluiten bij uw voorkeuren, voor statistische doeleinden, voor marketing doeleinden dan wel voor overige doeleinden en wij delen deze gegevens soms met derden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen, met wie we dat delen en hoe we ervoor zorgen dat uw privacy conform de voorwaarden van de AVG wordt beschermd.

 

Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies. Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

 

Als u dit privacy statement en het plaatsen van cookies accepteert dan geldt die toestemming voor alle websites en apps op al onze domeinen. Dat heet cross domain toestemming verlenen.

 

 

We vinden het belangrijk dat u weet welke cookies kwiekingroningen.nl inzet en waarvoor we ze gebruiken. Daarom volgt hieronder een overzicht:

 

1) Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten

De site kwiekingroningen.nl verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google Analytics. Kwiekingroningen.nl houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving.
De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

  • de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
  • vanaf welke pagina u op kwiekingroningen.nl terecht bent gekomen;
  • wanneer en hoe lang u kwiekingroningen.nl bezoekt;
  • welke pagina’s op kwiekingroningen.nl u bekijkt.

 

Naam

Geldigheid

1P_JAR

1 maand

UMB_UPDCHK

6 dagen

_ga

2 jaar

_gat

1 minuut

_gid

24 uur

basketid

1 maand

cookieconsent_status

1 jaar

socialmedia_consent

1 jaar

tracking_consent

1 jaar

 

2) Cookies van websites van derden

Als u gebruik maakt van handige extra’s op kwiekingroningen.nl die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter, dan zet die website een cookie op uw computer. Kwiekingroningen.nl heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

 

Door het aanvinken van de vakjes achter deze soorten cookies geeft u toestemming voor het plaatsen  van onze cookies op uw apparaten. Daarna klikt u op de OK knop. U kunt deze toestemmingen op ieder gewenst moment wijzigen en of verwijderen door één of meer  vinkjes te verwijderen. Op dat moment verwijderen wij onmiddellijk alle over u verzamelde informatie. Wij registreren de  door u gegeven toestemmingen, wijzigingen en intrekkingen van eerdere toestemmingen. In geval van verleende toestemmingen bewaren wij de over u verzamelde gegevens voor een periode van maximaal  2 jaar en kunnen die bij een volgend bezoek aan onze websites en of apps uitlezen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt altijd conform dit privacy statement.

 

De over u verzamelde gegevens kunnen wij delen met of tussen:

-Onze domeinen en de domeinen van onze moeder-, zuster- en of dochtermaatschappijen die in dit privacy statement staan vermeld.

-Onze leveranciers en contractanten om onze diensten aan te kunnen bieden

Commerciële partners

-Partijen die wij benaderen om voor ons persoonsgegevens te verzamelen

-Adverteerders, mediabureau’s en advertentienetwerken

-Autoriteiten op basis van legitieme wetgeving

 

Wij hebben echter geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites van en door derden.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens verder uitsluitend om de met u aangegane overeenkomsten te kunnen uitvoeren, als er een wettelijke verplichting daartoe is, als er gerechtvaardigde belangen daarvoor zijn of als u zelf daarvoor toestemming heeft verleend.

 

Alle gegevens die wij over u hebben verzameld bewaren wij volgens een strikt beveiligd regime in een afgeschermde omgeving. Onze systemen zijn beveiligd om datalekken te voorkomen. Gegevens zullen wij zoveel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerken en bewaren. Gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn.

 

In de hieronder vermelde link heeft u inzicht in de over u verzamelde informatie. U kunt hiertegen bezwaar maken, uw toestemming tot het bewaren van die gegevens intrekken door dat in die links aan te geven. Indien u overige vragen heeft of informatie nodig heeft dan kunt u contact opnemen met privacy@fijn.com

 

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

  

Intellectuele eigendom

Kwiek/Fijn Zorgen B.V. behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwiek/Fijn Zorgen B.V., te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Kwiek, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van het woord van deze website of andere daaraan gekoppelde sites. Kwiek aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Kwiek wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Kwiek’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen, zoals vermeld in dit privacy statement.

Privacy

Kwiek hecht aan uw privacy. Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens tevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien.

Vragen?

Heeft u vragen over onze voorwaarden laat het ons weten via privacy@fijn.com.